add bookmark to favoritesBookmark and Share Share website test on Facebook

Het CAPTCHA patroon

Een CAPTCHA is een 'Completely Automated Public Turingtest to tell Computers and Humans Apart', beter bekend als die afbeeldingen met vrijwel onleesbare letters en cijfers die je soms moet invoeren in een web-formulier. PHP kan zo'n afbeelding on the fly genereren op basis van random letters en cijfers.

Het patroon kort samengevat: Voeg 2 elementen toe aan het webformulier: een input veld en een image-tag. Een klein stukje inline JavaScript genereert een random-key voor de CAPTCHA aanvraag. De url in de IMG tag roept het CAPTCHA script aan op de server, met als argument de random key.

De server genereert het antwoord, slaat dit op in een array en genereert ook een afbeelding als respons op het verzoek Dus op het moment dat de gebruiker het formulier bekijkt is de CAPTCHA afbeelding gegenereerd, maar de CAPTCHA waarde komt niet voor in het formulier De gebruiker tikt het antwoord uit het plaatje over in het input veld en stuurt het formulier in De server ontvangt het formulier en controleert met behulp van de sleutel of het antwoord van de gebruiker overeen komt met het antwoord op de server


function create_secret(complexity) {
var secret='';
for (var i=1;i<=complexity;i++) {
secret+=String.fromCharCode(rand(65,90));
secret+=String.fromCharCode(rand(97,122));
secret+=String.fromCharCode(rand(48,57));
}
return secret;
}


next article
Next item: Cross domain AJAXplaylist online playlist online online muziek