Kies een rol:

informatie-professional
developer


Filter een of meer methoden:

Agile
Scrum
Prince2
Overige

Portfolio Lars Pothast

Naast mijn werk als (project)manager en allround informatie professional, ontwikkelde ik de afgelopen jaren in mijn vrije tijd veel web-applicaties en websites. Uit mijn CV of LinkedIn profiel blijkt niet onmiddelijk dat ik daardoor ook kennis heb opgedaan over web-development en de front en back-end technieken die nodig zijn voor interactieve websites. Daarom schreef ik deze portfolio-applicatie, in PHP.

over de portfolio applicatie:
Een klein stukje JavaScript wordt getriggerd door een event-listener op het filter-formulier hier rechts. Het script stuurt de filterwaarden naar een script op de server, dat een kleine database queried en met de resultaten HTML genereert die asynchroon wordt geladen in een DIV op deze pagina.

De website doelmatigheid wordt gevoed door het datawarehouse van SBB
scrum, agile

Data warehouse SBB

Project bij de Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Nieuwe organisatie, heeft de informatievoorziening over arbeidsmarkt en stage, centraal in haar beleid gemaakt.
Ik was projectleider van het BI-team in oprichting. Ik heb samen met hen o.a. een omgevingsanalyse gemaakt om tot een goed begrip te komen van de informatiebehoefte van de diverse stakeholders. Uit de omgevingsanalyse hebben we o.a. de entiteiten voor het datawarehouse afgeleid, en ook de standaard informatieproducten voor het team.
De website waarop ook onze gegevens werden gepubliceerd (zie: Zorg, Welzijn en Sport)
prince2, overige

Website Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn

Vanuit mijn rol als stuurgroeplid in dit programma van het ministerie van VWS, was ik o.a. verantwoordelijk voor het vernieuwen van de website.
Ik heb dit project geïnitieerd, leverancier geselecteerd, akkoord verkregen van de stuurgroep voor de opdracht, een demo georganiseerd en een aantal bijeenkomsten met gebruikers en specialisten om de contouren van de site en de gewenste functionaliteit in beeld te brengen.
De website waarop ook onze gegevens werden gepubliceerd (zie: Zorg, Welzijn en Sport)
prince2, overige

Kans op stage: datawarehouse

Als teamleider analyse bij Calibris was ik onder andere verantwoordelijk voor het genereren van stuurinformatie over stagemogelijkheden in onze sectoren, en voor het totstandkomen van een datawarehouse met onderwijs- en stagegevens.
Ik was verantwoordelijk voor het hele proces om te komen tot de gegevenslevering Kans op Stage. Het inrichten van een datawarehouse was een schakel in de keten van stappen om dit uiteindelijk met succes voor elkaar te krijgen.
De website waarop ook onze gegevens werden gepubliceerd (zie: Zorg, Welzijn en Sport)
prince2, overige

Kans op werk

Als teamleider analyse bij Calibris was ik onder andere verantwoordelijk voor het genereren van stuurinformatie over arbeidsmarktmogelijkheden in onze sectoren.
Voor Kans op Werk heb ik ook methodisch bijgedragen en onder andere het initiatief genomen om met onderzoekers van meerdere kenniscentra te komen tot een nieuwe definitie van dit gegeven, met als doel een gezamenlijke, breed geaccepteerde methodiek te ontwikkelen. Deze methodiek is uiteindelijk geadopteerd en verder ontwikkeld door SBB.
Geen online referentie beschikbaar
scrum, agile, prince2

BPVisie, CRM oplossing met Dynamics

Diverse rollen vervuld in dit kenniscentrum overstijgende project.
Project om met 3 kenniscentra te komen tot een gezamenlijke applicatie en database. Rollen: - mede-initiatiefnemer - PID teamlid - projectteamlid - stuurgroeplid - functioneel eindverantwoordelijk (product owner) voor mijn organisatie - verantwoordelijk voor subteam communicatie
naar de site van Calibris
scrum, agile

Online Scan Leerklimaat

Projectrol in deze eerste kennismaking met Scrum.
Een bestaande scan (vraagmethodiek) hebben we in no time omgezet in een webbased versie.